Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób będących użytkownikami strony internetowej www.q4road.com

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Q4Road Sp. Z o.o.
z siedzibą ul. Sportowa 8, 81-300 w Gdyni.

Cele przetwarzania,
podstawy prawne

Państwa dane przetwarzane są w celu:

1. Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa oraz jej prawidłowego działania 
na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej).

2. Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).

3. Badanie rynku zachowań i preferencji osób odwiedzających stronę internetową oraz będących klientami w tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta na technologię cookies poprzez ustawienie parametrów przeglądarki).

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą w tym hostingiem strony internetowej.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub 
do wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.

Twoje prawa

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.
*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WER.